Boekhout

De naam Boekhout :
Bouckhout (1382)

Aantal inwoners :
1840 : 165
1890 : 263
2020 : 301

Korte geschiedenis

Boekhout behoorde aanvankelijk tot het domein van de Loonse graven. Vanaf het midden van de 14e eeuw maakte het deel uit van de Bisschoppelijke Tafel van Luik. In de late 18e eeuw werd Boekhout voor één jaar verpand aan de graaf van Woestenraedt.

Bestuur

Burgemeesters van Boekhout in de 20e eeuw
–  Graaf Camille Louis Joseph Borgrave d’Altena (1896-1904)
–  Joseph Royer (1904-1920)
–  Frans Clement Malcorps (1921-1933)
–  Léon Nestor Vandevelde (1934-1940)
–  Arthur Vanmarsenille (1940- 1945)
–  Edgard Massa (1945 – 1964)
–   Jef Serdons (1965 – 1970)

1971 – 1976 : Eerste gemeentefusie
–  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
–  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
– Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
– Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977 : Definitieve gemeentefusie : Groot-Gingelom met de 11 fusiedorpen
– René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
– Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
– Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  (*) – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
– Charly Moyaerts (*) – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999; effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
– Patrick Lismont : vanaf 2016

Religieuze gebouwen

Sint-Pieterskerk

Werd omstreeks 1850 in neoclassicistische stijl opgetrokken als vervanging van een bedehuis dat op dezelfde plaats stond. Zij werd in 1896 gerestaureerd door architect H. Martens.

Kapellen in Boekhout

Grafmonumenten in Boekhout

Andere bezienswaardigheden

Het oude gemeentehuis van Boekhout is een classicistisch getint huis uit de 2e helft van de 18e eeuw. Het deed in de vorige eeuw niet alleen dienst als gemeentehuis, maar ook als winkel, herberg en woonhuis.

Gemeentehuis, ook winkel en herberg, classicistisch gebouw uit de 18e eeuw