Verdwenen kapel in de Bergstraat

Bij het verlaten van Borlo richting Montenaken stond in het midden van de 19e eeuw in de Bergstraat (destijds de Montenakenstraat genoemd), een kapelletje opgetekend (aangeduid met blauwe pijl). Het was gelegen niet ver van het geografisch middelpunt van de gemeente Gingelom en stond op de hoek van een boomgaard, destijds toebehorende aan Dujardin Théodore, landbouwer te Borlo.  De rode pijl geeft aan waar de verdwenen kapel van St.-Gillis zich bevond van 1893 tot 1968.