Over ons

Onze heemkundige kring ‘Het Drie Swaenenland’ werd in 2004 opgericht door een twintigtal geïnteresseerden uit Gingelom en omgeving. Waar we toen startten met ‘slechts’ 20 leden, zijn dit er vandaag reeds een 130-tal. We maken hierbij het onderscheid tussen twee soorten leden :

1. Werkende leden zijn zij die op regelmatige basis naar de vergaderingen komen, helpen bij het organiseren van activiteiten of een artikel schrijven voor het tijdschrift. Uit de werkende leden wordt een bestuur samengesteld.

2. Gewone leden worden niet op de vergaderingen verwacht (hoewel steeds welkom!), maar zijn wel onze drijvende kracht : door hun steun kan de vereniging werken. Deze leden ontvangen tweejaarlijks ons tijdschrift en worden persoonlijk uitgenodigd op al onze activiteiten. Bij betalende activiteiten is er voor hen een korting voorzien.

Ook graag steunend lid worden ? Klik hier voor een lidmaatschap !

Ons Logo

Bij ons logo is een beetje uitleg gepast.

Het logo werd bij de oprichting van Heemkunde Gingelom mede ontworpen door Emiel Delvaux.
Bovenaan vinden we de naam “Het Drie Swaenenland”.
De zwaan is door haar witte kleur en haar S-vormige hals altijd het symbool geweest voor waterlopen. Er is een verband gelegd met de drie beken die in Gingelom hun ontstaan hebben : de Molenbeek, de Melsterbeek en de Cicindriabeek, waarbij we in cicindria cicinus-tria herkennen waar dan verder het verband met cygnus = zwaan kan gelegd worden.
Rechts hebben we het wapenschild van Gingelom met de burchttoren van Montenaken.
Links hebben we dan het officieel teken van Heemkunde Vlaanderen.
Beneden hebben we de de 11 sterren die de 11 fusiegemeenten van Groot-Gingelom voorstellen nl. Boekhout, Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Kortijs, Mielen, Montenaken, Muizen, Niel en Vorsen.

Bestuur

Onze Heemkring wordt bestuurd door zeven enthousiaste bestuursleden, die de dagelijkse werking en de wettelijke verplichtingen van onze VZW verzorgen.

Deze enthousiastelingen zijn :

  • Voorzitter

Jorg Strijbos, Fonteinstraat 4, 3890 Gingelom. Tel 0492 81 78 48
jorg.strijbos@gmail.com

  • Ondervoorzitter

Jacques Bex, Heiseltstraat 49, 3890 Gingelom. Tel 0495 63 59 19
jacques.bex@telenet.be

  • Secretaris extern

Roxane Bormans, Surlet de Chokierstraat 4, 3890 Gingelom. Tel 011 83 27 01
roxane.bormans@Gingelom.be

  • Secretaris intern

Georges Jadoul, Schaffen. Tel 013 33 68 19
georges.jadoul@telenet.be

  • Penningmeester

Tony Moyaerts, Fonteinstraat 5, 3890 Niel. Tel 011 83 19 14
moy.bol@skynet.be

  • Webmaster

Toon Deckers, Thewitstraat 52, Borlo. Tel 0478 72 65 54

Antoon.Deckers@telenet.be

  • Bestuurslid

Guy Lacroix, Borgwormsesteenweg 30a, Gingelom. Tel 0475 21 28 92
guy.lacroix1@hotmail.com

  • Werkende leden :

Buteneers Josiane, Borlo
Deckers Toon, Borlo
Gelaesen Anny, Borlo
Lemache Danny, Montenaken
Lenaerts Olga, Borlo
Meirens Marc, Montenaken
Schils Roland, Borlo


In Memoriam

Gedurende ons 15 jarig bestaan hebben we helaas 2 bestuursleden verloren.

Op 3 mei 2017 stierf onze eerste voorzitter, André Vandecan, na een kortstondige ziekte.
André was geboren te Niel-bij-sint Truiden op 8 februari 1947.
Hij was een van de initiatiefnemers om in Gingelom een heemkundige kring op te richten. Samen met enkele mensen van Gingelom werd de Heemkundige Kring “Het Drie Swaenenland” gesticht met André als voorzitter, functie die hij tot aan zijn dood waarnam.
We zullen ons André altijd blijven herinneren als een gedreven en perfectionistische persoon.

Op 1 april 2020 stierf onze Public Relations-man, Emiel Delvaux, in volle coronaperiode na een kortstondig ziekbed.
Emiel werd geboren te Niel-bij-Sint-Truiden op 17 april 1932. Samen met André Vandecan was hij in 2004 stichtend lid van de Heemkundige Kring “Het Drie Swaenenland” waarvoor hij ook het logo hielp ontwerpen.
Emiel werd in 2007 benoemd als PR-verantwooordelijk, functie die hij tot aan zijn dood waarnam. Ook werd hij nadien webmaster voor onze kring.
We zullen ons Emiel altijd blijven herinneren als een gedreven en goedlachse persoon die nooit verlegen was om een goed verhaal uit zijn rijke huisartsencarrière te vertellen.