De Amanduskapel in Heiselt

Deze kapel werd op 5 december 1691 door Gerard Putzeys gebouwd. Zij werd vermoedelijk in 1756 heropgebouwd, zoals wij uit de jaarsteen met chronogram “LaUs / CresCIt / AManDo” boven de toegangsdeur kunnen opmaken. Wij vinden dit jaartal ook terug in de achtergevel waar een gevelsteen met opschrift “DEN 27 / AUGUSTUS / ANNO 1756” is ingewerkt. In 1764 werd de kapel toegewijd aan de H. Amandus.

Het is een bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen (o.a. de deuromlijsting) en mergelsteen (o.a. mergelblokken rond zijramen). De dorpel met tekstfragment is waarschijnlijk een oudere omlijsting of grafsteen. In de jaren 1970 onderging de kapel grondige veranderingen: het oorspronkelijke wolvendak met dakruiter en klok werd vervangen door een zadeldak, de binnenmuren werden gedecapeerd en er werd een vals plafond aangebracht.

In de rechter buitengevel zit nog een ijzeren ring:  die diende om een paard of ander vee vast te maken.

De kapel is gelegen in het centrum van het gehucht Heiselt op een klein pleintje. Het is aan dit gehucht van Jeuk dat ze haar naam dankt.

Kapel van Heiselt met het oorspronkelijke wolvendak en ruitertje

Op het houten altaar (uit 18de eeuw) treffen wij een Heilig Hart beeld van de H. Amandus  (15-16de eeuw) aan. Zowel het altaar van de hand van Hendrik Van Loubbeeck als het Amandsbeeld zijn meer dan waarschijnlijk afkomstig uit het kerkje van Wezeren.  Verder vinden wij in een nis aan de rechterkant een beeld van H. Jozef met Kind (ca. 1700) en in de nis aan de linkerkant het beeld de H.-Anna met Kind (17de eeuw). Vermeldenswaard is ook het “Ecce Homo” (eind 17de eeuw).

Heden ten dage heeft hier nog een viering plaats op de 2de zondag van juli (kermis Heiselt). De kapel dient nu vooral  als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.