Robijnskapel

In de Kerkstraat staat aan de rand van de tuin horend bij het huis genoemd naar de latere eigenaar ‘het huis van meester Massa’ een kapelletje uit het begin van de 20e eeuw. Koster Robijns heeft het er in 1913 gebouwd, een jaar later dan het naastliggende herenhuis. De ingewerkte witmarmeren gevelsteen met inscriptie ‘O. L. V. van Gedurigen Bijstand B.V.O.’ geeft duidelijk weer aan wie de kapel is opgedragen.

Robijnskapel in Mielen

De rechthoekige kapel (2,25 m x 2,95 m) is gebouwd in streekeigen baksteen. Een beurtelings patijts en streks gelegde oranjekleurige siersteen geeft het spitsvormig portaal een apart uitzicht. De deur met geldsleuf en offerblok vertoont enige vorm van slijtage. De kapel heeft geen ramen. De blinde zijmuren zijn voorzien van een klein steunbeertje. Wie echter enige moeite doet vindt tegen de zijgevel van de kapel, verscholen tussen de varens een aardig gebouwd grotje met beeldje van O. L. V. van Lourdes. In de nok van het zadeldak in roofing staat een kruis in blauwe steen met ingebeiteld Jezusmonogram.

De binnenzijde van de kapel is gecementeerd en met schijnvoegen versierd. Het interieur oogt sober. Op een stenen altaar staan een stolp met beeld van O. L. V., 2 stolpen met sierbloemen, een kamerplant, een pot met kunstbloemen en theelichtjes. Op de grond treffen we een kandelaar aan en bovenaan tegen de muur hangt een fraai uitgesneden houten kruisbeeld.

Niet deze attributen trekken onze aandacht maar wel het houten drieluik tegen de muur boven het altaar. Het stelt op een centraal paneel Maria voor met het kind op de arm.  De 2 zijluiken zijn symmetrisch uitgewerkt, stellen een gotisch raam voor en kunnen het geheel afsluiten. De geschilderde voorstelling is een reproductie van de miraculeuze icoon welke zich bevindt in de San Alfonsokerk der Paters Redemptoristen te Rome en is wereldwijd gekend onder de benaming ‘Moeder van Altijddurende Bijstand’. De originele icoon werd vermoedelijk geschilderd op het eiland Kreta op het einde van de veertiende eeuw en kwam na enige omzwerving aan in Rome. In 1867 werd de beeltenis door paus Pius IX in voornoemde kerk geplaatst met de uitdrukkelijke opdracht haar over gans de wereld bekend te maken en te doen vereren hetgeen blijkbaar tot hier in het verre Mielen-boven-Aalst is gebeurd.

De icoon stelt tegen een gouden achterwand Moeder Maria voor met het kind Jezus op de arm en omringd door de aartsengelen Michaël en Gabriël. Bemerk ook het Griekse monogram van de 4 geschilderde personen.  

Maria kijkt niet naar Jezus, maar haar ogen zijn strak op ‘ons’ gevestigd. Haar blik verraadt een kille, onbeschrijfelijke droefheid.  Zowel moeder als kind hebben een aureool en kroon. Het kindje Jezus kijkt met ontzetting naar aartsengel Gabriël die het kruis en spijkers vasthoudt. Aan de andere kant zien we aartsengel Michaël die een kelk draagt waaruit de lans en de stok met spons komen. Geschrokken bij het zien van zijn toekomstige lijdenswerktuigen komt één van zijn sandaaltjes los te zitten. De handjes van het kindje Jezus zoeken hierbij bescherming in de hand van zijn Moeder. Hij geeft ook aan hoe ook wij voor al onze angsten en kwellingen bij Maria een veilige en altijddurende bescherming kunnen zoeken.

In vroeger tijden hielden zowel de kruisprocessie als de sacramentsprocessie hier halt aan deze kapel. De straten werden dan wondermooi versierd door de inwoners van het dorp. Ter gelegenheid van deze processie wordt aan de bushalte in de Daalstraat nog een gelegenheidskapel opgericht. Tegenwoordig komt enkel de sacramentsprocessie op de ‘even’ jaren hier nog langs.

De kapel is in goede staat en de nieuwe eigenaars verzekeren de kapel te zullen onderhouden zoals het een goede huisvader betaamt.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.