Verdwenen kapel van secretaris

Tot het einde van de 20e eeuw stond op de hoek van de Kerkstraat en de Smidstraat een kapel. Deze kapel werd in de 19e eeuw gebouwd door de toenmalige bewoners van het grote burgerhuis dat verderop tegenover de gemeenteschool gelegen was.  In de 19e eeuw woonden hier achtereenvolgens twee generaties waarvan het gezinshoofd secretaris was van de gemeenten Mielen, Groot-Gelmen en Buvingen. De laatste secretaris had waarschijnlijk deze kapel laten bouwen. De kapel werd door de familie Bormans toegewijd aan het H. Hart van Jezus.