Kapel Demal

Kapel ‘Demal’

De kapel ‘Demal’ is gelegen op de hoek van de Opheimstraat en de Leeuwerstraat (de weg naar Leeuw, het huidige Zoutleeuw), iets boven het niveau van de holle weg. Ze werd in 1932 gebouwd door de familie Demal, toen wonende in de Steenstraat, ter genezing van hun zieke vader en echtgenoot. De kapel werd logischerwijs toegewijd aan O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken. In hoeverre de intense gebeden hebben bijgedragen tot het genezingsproces van hun ziek gezinslid, hebben ze in naaste familie- en vriendenkring mogen ervaren.

In 1980 verkocht de familie Demal de grond met bijhorende kapel aan de familie Biets.

De kapel is opgetrokken in betonblokken met versieringen aan de buitenzijde, op een  rechthoekig grondplan van 3 m. x 2,85 m. De voorzijde draagt twee betonnen kruisen. De deur is omkaderd door een betonnen boog in tudorstijl waarop de letters ‘O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken BVO” prijken. De houten deur, in twee delen, is nog de originele. Zij bevat een ijzeren traliewerk met de letters H en M erin verwerkt. De twee zijraampjes zijn net als het portaal omlijst met een betonnen tudorboog, hetgeen in de Engelse gotiek zeer gebruikelijk was. Ook hier vonden vandalen het nodig om de vensters van de ramen en toegangsdeur te vernielen. Het vorige dak in roofing werd in 2006 bedekt door een nieuw zadeldak in golfplaten.  Twee sparren flankeren de kapel.

Ook in deze kapel werd een aantal keer ingebroken. Zo verdwenen er beelden, koperen kandelaars en in 2006 zelfs nog een bidstoel toebehorend aan de stichtende familie Demal. Op een sober houten altaar staan momenteel nog het originele O.L.Vrouwbeeld met opmerkelijke glazen ogen, alsook een H. Hartbeeld en een oorspronkelijk geschonken Sint-Petrusbeeld. Dit beeld van de H. Petrus is indertijd aan de kapel geschonken ter nagedachtenis van Z.E. Heer Petrus Demal, oud-pastoor van St.-Jan te Tongeren en overleden te Gingelom op 24 maart 1911, zoals op de voet van het beeld wordt vermeld.

Interieur kapel ‘Demal’ te Gingelom

In vroeger jaren passeerde de jaarlijkse processie aan deze kapel, maar deze traditie is in de loop der tijd verloren gegaan.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.