Verdwenen kapel in de Montenakenstraat

Locatie van de verdwenen kapel

Op de kaart van de Atlas der Buurtwegen vinden we te Niel langs Chemin nr.4 (Montenakenstraet) een kapel terug. Ze was gelegen op perceel nr. 62 welk destijds toebehoorde aan Quinten Henri, landbouwer te Niel. De vaststelling dat deze kapel in de Atlas der Buurtwegen werd opgetekend tussen 1843 en 1845 en op latere kadasterkaarten nergens terug te vinden is, wijst erop dat deze kapel in het midden  van de 19e eeuw moet verdwenen zijn.