Kapel in de Gravelostraat

Kapel van O.L.Vrouw van Bijstand

Deze veldkapel, gelegen aan de splitsing van de Gravelostraat en de Rekelstraat, werd in 1930 op vraag van de kerkfabriek van Buvingen gebouwd door Augustijn Bormans, plaatselijk beter gekend als ‘Stij de Metser’. Het bouwjaar en de heilige aan wie de kapel is opgedragen vinden we keurig terug op een mergelsteen in de voorgevel van de kapel : ‘Anno 1930  O.L.Vrouw van Bijstand’. De locatie voor de bouw ervan werd niet zo maar gekozen. De huidige kapel werd hier gebouwd ter vervanging van (of als huldebetoon aan) een kapel die hier reeds stond in het midden van de 19e Eeuw. De Atlas der buurtwegen is hieromtrent duidelijk. Rond 1850 stond op deze plaats aan de splitsing van de ‘weg van Buvingen naar Jeuk’ en de ‘servitude de la Chapelle vers Borloo’ immers al een kapel. Ook in het testament van J.-Mich(a)el Cruls (Kruils), pastoor van Buvingen van 1825 tot 1859, wordt hier melding gemaakt. In zijn testament maakte hij aan de kerk van Buvingen : ‘een kareelstenen kapelleke met 1,90 are grond, waarop het kapelleke gebouwd was, met de daarop staande bomen, gelegen aan het begin van de Rekenstraat ’.

Achter deze kapel zou zich een middeleeuwse leprozerie bevonden hebben; resterende kelderfundamenten en waterputten in de nabijheid kunnen deze theorie enigszins staven.

Het gebouwtje is opgetrokken in neo-Maasstijl op een rechthoekig grondplan van 4,40 m op 3,35 m. Het is gemetst in plaatselijk gebakken steen. In de door hoeklisenen begrensde voorgevel geven de speklagen en Latijns kruis uit mergelsteen een extra accent aan het gevelmetselwerk. Ook de inwerking van mergelsteen in de ronde ontlastingsbogen van de deuropening en zijraampjes geven het geheel een fraai uitzicht. De veldkapel ligt onder een kunstleien zadeldak met luifel.

Een tweedelige getraliede houten rondboogdeur geeft ons toegang tot de kapel. In de zoldering, afgewerkt met een pseudo-tentdak, is een tegel ingewerkt met een afbeelding van een octogram waaraan een kruisbeeld hangt. De binnenmuren zijn bekleed met houten platen.

Kapel van OLV van Bijstand te Buvingen

Ook hier moeten we vaststellen dat naast een beeld van de gestoffeerde Madonna met Kind uit de 19e Eeuw ook de 18e Eeuwse gepolychromeerde houten beelden van Sint-Elooi en de gekroonde O.L.Vrouw schaamteloos werden ontvreemd. Deze beelden kwamen, gezien hun ouderdom, hoogst waarschijnlijk uit de vroegere kapel. Deze leegte werd toepasselijk opgevuld met monochrome beelden van de H.Eligius oftewel St.Elooi (feestdag 1 december) en een gekroonde Madonna waarbij ze als Medeverlosseres de slang, als symbool voor het kwaad, in de wereld vertrapt. Beide beelden werden op een houten staander geplaatst bezijden een sober houten altaar waarop een beeld van een staande Madonna met Kind prijkt. De Vlaamse leeuw met wapenschild past hier minder in het vrome plaatje.  Beelden van de alom vertegenwoordigende H. Jozef en St. Antonius en 2 gevleugelde engeltjes vervolledigen het heiligenaanbod in dit kleine gebedshuisje.

Het onderhoud wordt gedaan door de kerkfabriek.

Vroeger was deze kapel één van de processiehaltes van de Sacramentsprocessie die op Sacramentszondag (2e zondag na Pinksteren) door de straten van Buvingen en Muizen trok. De overige haltes waren de zuilkapel in de Populierenstraat, de kerk van Muizen en de Boomkapel van Muizen. Heden ten dage worden deze 3 kapelletjes traditiegetrouw nog jaarlijks bezocht door een gebedsgroep tijdens de Kruisdagen om er de rozenkrans te bidden.

Seraphine Fossion en een niet nader bepaalde persoon met de initialen U.V. zijn zo vriendelijk geweest hun ‘eigen’ kerkstoel ter beschikking te stellen van de individuele gelovigen die deze kapel aandoen. Ook dagjesstoeristen van het passerende fietsroute-netwerk kunnen hier even tot rust komen en in alle stilte een gebedje te prevelen of een kaarsje branden.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.