Boomkapel in Muizen

Boomkapelletje in een Linde

Dit kleine kapelletje bevindt zich bij het buitenrijden van Muizen richting Buvingen op de kruising van de Kaneelstraat, de Kruisstraat, de Muizenstraat en de vroegere Kattestraat. Deze laatste was een holle weg die in de zestiger- en zeventigerjaren van de 20e eeuw, zoals in de meeste gemeenten immers gebeurde, opgevuld werd met huishoudelijk afval. Het eenvoudig houten boomkapelletje werd hier bevestigd aan een lindeboom  die in het begin van de 20e eeuw werd aangeplant. Opschietende boomscheuten vormen als het ware een magische cirkel rond de boomkapel en doen ongewild dienst als een natuurlijke barrière voor immer dreigende vandalenstreken.

Het is algemeen bekend dat de lindeboom al bij de Kelten en Germanen aanzien werd als een heilige boom. De godin Freya zou er zich in vestigen. De geest van de linde gold er als beschermer voor huizen, bronnen en heilige plaatsen. Bij de kerstening van onze streken verdween de godin Freya en trad de verering voor de heilige maagd Maria en andere heiligen op de voorgrond. Meestal hing men een Mariabeeldje, al dan niet met een kleine houten beschutting in de boom. Het boomkapelletje was geboren en vaak was het een voorloper van een grotere houten of stenen kapel die achteraf op dezelfde plaats werd gebouwd. Hier in Muizen hebben we het geluk gehad dat het boomkapelletje in zijn zuivere vorm is blijven bestaan. Samen met het boomkapelletje in Jeuk, op de grens met Rukkelingen, vormen zij de enige twee boomkapellen die onze gemeente Groot-Gingelom nog rijk is. 

In de tweede helft van de 19e eeuw beleeft de Mariaverering een enorme opbloei. De verschijningen her en der van O. L. Vrouw zijn hier niet vreemd aan. Ook Muizen heeft zijn steentje bijgedragen aan de devotie tot O. L. Vrouw. Het beeldje dat we er in de boomkapel aantreffen is een afbeelding van O. L. Vrouw van Banneux.

De houten omkasting heeft echter sterk te lijden van de tand des tijds. Tijdens de herfst- en wintermaanden biedt de lindeboom weinig beschutting tegen de gure weersomstandigheden. Enige restauratiewerken dringen zich dan ook op. Het is onze plicht er voor te zorgen dat deze pittoreske plaatsjes immer blijven voortbestaan. Verdwijnen is geen optie, want ook deze boomkapelletjes behoren ontegensprekelijk tot ons Vlaams erfgoed.

Vroeger was deze kapel één van de processiehaltes van de Sacramentsprocessie die op Sacramentszondag (2e zondag na Pinksteren) door de straten van Buvingen en Muizen trok. Ter gelegenheid van deze processie werd er hier een fraai altaar geplaatst met kandelaars, bloemen en andere ornamenten om het feestelijk gebeuren van één dag op te fleuren. De overige haltes waren de kapel van O. L. Vrouw van Bijstand in de Gravelostraat te Buvingen, de zuilkapel in de Populierenstraat te Buvingen en de kerk van Muizen. Lange tijd werden deze 3 kapelletjes traditiegetrouw nog jaarlijks bezocht door een gebedsgroep tijdens de kruisdagen om er de rozenkrans te bidden.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.