Verdwenen kapel van Polleunus

Op de hoek van de Bronstraat en de Borgwormsesteenweg treffen we in de zijgevel van een woonhuis een grote nis achter glas aan.  In de nis staat een groot beeld van O. L. Vrouw van Lourdes. 

O.L.Vrouwbeeld van de verdwenen kapel van Polleunus

Dat we deze nis vermelden, en niet de tientallen andere gevelnissen welke onze gemeente rijk is, heeft te maken met het feit dat er tot diep in de 20e eeuw tegen deze zijgevel van het woonhuis (destijds beter gekend als ‘ bij Polleunus’) een kapel was aangebouwd. De toenmalige kapel was eveneens toegewijd aan O. L. Vrouw van Lourdes.

Nog vroeger stond er een kleinere kapel in de aard van een veldkapelletje : een voet van ongeveer één meter hoog met een nis. Die eerste bouw zou in de 19e eeuw opgetrokken zijn door één van de voorouders van de vroegere herberg Polleunus.

Vroeger hield de kruisprocessie hier halt.