Kapellen in Boekhout

Kapel van OLV van Banneux

Kapel in de Boekhoutstraat

Deze druk bezochte kapel is privébezit van de familie Massa die ernaast woont en zou omstreeks 1906 gebouwd zijn. Amper 40 jaar later, op 15 januari 1945,  werd de kapel vernield door de ontploffing van een V1-bom die in het midden van de straat insloeg. Hierbij vielen 3 doden te betreuren. De kapel werd heropgebouwd in de jaren 1947-1948, in dezelfde stijl als de kapel van Banneux (houtwerk, torentje, e.d.)Vooraan vinden we links en rechts een steunbeertje. Het bijzonder gevormde dak uit natuurleien heeft een dakruitertje met een ijzeren kruis erop. De vloer is gemaakt uit grote recuperatiestukken blauwe steen en vóór het portaal siert een grafsteen van een pastoor uit 1677 de ingang. Het portaal en de twee zijraampjes zijn gebouwd met een rondboog.

Binnen vinden we een altaartje in blauwe steen, met daarop een beeld van O. L. Vrouw van Banneux en enkele naamplaatjes. Het oorspronkelijk één meter hoge O. L. Vrouwbeeld werd een aantal jaar vóór de eeuwwisseling gestolen en  vervangen door een iets kleiner exemplaar.

Deze kapel werd gebouwd op de perceelsgrens van de twee flankerende boerderijen, indertijd van de families Royer (rechts) en Malcorps (links). Clement Malcorps was nog burgemeester en huurde de boerderij van de familie Deschaetse. Beide families waren zeer gelovig; getuige hiervan zijn het O. L. Heerkruis op het dorpsplein en een aantal kandelaars in de kerk welke door hen werden geschonken.

Vroeger passeerde de sacramentsprocessie hier. Op een 4-tal plaatsen, waaronder de plaats aan het O. L. Heerbeeld, werden dan dagkapelletjes opgetrokken.

De kapel is zeer goed onderhouden.


Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.