Kapel in de Mottestraat

In de Mottestraat, ietwat geprangd tussen het schoolgebouw en het voormalig dorpscafé, treffen we de kleinste kapel van Niel aan. Een rondbogig portaal met dubbele deur en halfrond bovenlicht verraadt dat er achter de gevel een heus kapelletje schuilgaat. De gemetste ontlastingsboog boven de deuropening met uitstekende patijtse laag is de enige bouwkundige versiering in de vlakke gevel. Het welbekende wit-blauwe huisje van O. L. Vrouw prijkt boven de ingang.

De kapel, eertijds een onderdeel van een groter gebouw, nu geïntegreerd in de verloren gegane feestzaal ‘Monty’’, werd in 1879 opgetrokken op deze plaats welke ook wel gekend is als ‘ rond de lin’ . Deze plaatsaanduiding vloeit voort uit het uitgestrekt stuk grond waarop vroeger een lindeboom stond en welk tot in de 17e eeuw als het ware een pleintje vormde vóór de parochiekerk. Het bewuste gebied is nu omsloten door de Naamsestraat en Mottestraat.

De kapel heeft een binnenmaat van 1,75 m in het vierkant doch had bij de bouw ervan een driezijdige sluiting. In de kapel treffen we sinds 1993 een gemetst altaar aan. In dat jaar is de vroegere vermolmde altaartafel onder het gewicht van het aanbeden O. L. Vrouwbeeld en andere altaarversieringen bezweken. Onder impuls van de eigenaars, de familie Closset, werd het oorspronkelijke O. L. Vrouwbeeld, dat door de val danig beschadigd raakte, keurig hersteld zodat het tot op heden nog steeds te bewonderen is.

Plaatselijk wordt deze kapel voornamelijk bezocht om hulp te vragen voor kinderen die hun eerste stapjes zetten. Om deze gunst af te smeken moeten de jonge moeders een bezoek brengen aan dit kleine gebedshuisje. De ‘pelgrimstocht’ moet al biddend en in alle stilte gebeuren om een goede afloop te bekomen; onderweg mag er met niemand gesproken worden. In deze hoedanigheid wordt de kapel dan ook nu nog regelmatig aangedaan, doch er moet worden meegegeven dat heden ten dage meer en meer de auto wordt aangewend om het traject naar de kapel te overbruggen…

Indien het weer het toelaat gaat er op een donderdagavond in de maand mei een openluchtmis door aan deze kapel. Ook aan de 2 andere kapellen in Niel vindt er traditiegetrouw op een donderdagavond in mei een mis plaats.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.