Kapel van de H. Rita in de Broekstraat

Kapel van de H. Rita in de Broekstraat

Dit is het meest recente kapelletje van Jeuk. Het werd gebouwd omdat de route van de jaarlijkse processie vanuit de St.-Joriskerk niet meer richting Hasselbroek liep, en er toch behoefte was aan een kapel op het nieuwe traject.

De initiatiefnemers waren het echtpaar Sylvain Bovy en Jeanne Cologne, die al gedurende jaren naar Italië reisden om er de bedevaartsoorden van de H. Rita te bezoeken. De nieuwe kapel zou dus logischerwijs ook aan de H. Rita worden toegewijd. Zij selecteerden een plekje op de hoek van hun perceel naast de Cicindriabeek in de Broekstraat te Hasselbroek, bereikbaar via een privaat wegje.

Beeldje in de Kapel van de H Rita in de Broekstraat

Metselaar Richard Bovy, broer van Sylvain, bouwde de gelegenheidskapel in 1984; een bakstenen nis op een uit kasseien opgetrokken sokkel. Hij maakte deze sokkel ook wat vooruitstekend, zodat het mogelijk werd om comfortabel geknield op ooghoogte met het beeld van de H. Rita te komen. Het beeldje staat in een rondbogige nis achter een gesloten raampje. Boven de nis is een latijns kruis aangebracht. Een offerblokje nodigt uit voor een kleine bijdrage ter instandhouding en onderhoud van de kapel. Het bouwwerkje is zo’n 1,2 m breed, 60 cm diep en 2,30 m hoog. Aan de zijkant vinden we een gedenkplaat aan de makers : Bovy-Cologne en het jaartal van bouw 1984.

De kapel werd in oktober 1984 ingewijd door toenmalig pastoor Frans Hensen. Jammer genoeg was de opdrachtgever, Sylvain Bovy de eerste september van hetzelfde jaar reeds overleden. Jaarlijks vindt hier op 22 mei een Rozenwijdingsfeest plaats. De laatste jaren gebeurt dit onder begeleiding van diaken Hugo Heeren, schoonzoon van het stichtende koppel, in het bijzijn van een 40-tal aanwezigen. Deze rozenzegening verwijst naar een gebeurtenis welke m.b.t. de H. Rita werd opgetekend.

Rita Lotti werd rond 1380 geboren in het plaatsje Roccaporena nabij Cascia in Umbrië, Italië. Tegen haar wil werd zij door haar ouders op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan Ferdinando Mancini die haar in de loop der jaren brutaal mishandelde. Twintig jaar na de bruiloft wordt haar echtgenoot slachtoffer van een politieke moord. De kersverse weduwe was bang dat haar twee zonen de dood van hun vader zouden wreken. Haar gebed om de kinderen te beschermen werd verhoord. In 1402 stierven beide een natuurlijke dood. Na al deze tegenslagen vroeg Rita voor opname in het klooster van de slotzusters van de Augustinessen. Tot driemaal toe werd haar verzoek geweigerd.

De legende vertelt dat Rita in een nachtelijk visioen Johannes de Doper, de H. Augustinus en de H. Nicolaas van Tolentino verschenen zijn om haar naar het klooster te begeleiden, waarop zich de poorten vanzelf geopend zouden hebben. Vanaf dat moment werd zij in de kloostergemeenschap opgenomen. Tijdens haar kloosterleven toonde zij een innige liefde tot de gekruisigde Jezus. Ze bad vurig om Jezus’ lijden te mogen delen. Dat resulteerde vijftien jaar voor haar dood in het verschijnen van de stigmata van de doornenkroon op haar hoofd. Zij stierf in 1457 in het klooster. Meteen na haar overlijden vonden er wonderbaarlijke genezingen en onverwachte gebedsverhoringen plaats die aan haar werden toegeschreven. Zo werd de man die haar doodskist maakte genezen van een ernstige vorm van kreupelheid.

Een wonderlijk gebeuren rond deze H. Rita willen we u nog meegeven. Tijdens haar laatste winter vroeg de H. Rita aan een familielid om een roos te plukken uit het tuintje van haar geboortehuis in Roccaporena. Wat ze verlangde was niet zoveel, maar wel onmogelijk gezien de wintermaand januari waarin ze vertoefden. Tot ieders verbazing kwam de aanverwante aandraven met een wonderschone roos die hij er van een besneeuwde rozenstruik had geplukt.

In 1628 werd ze zalig verklaard. Het duurde echter nog tot 24 mei 1900 dat paus Leo XIII haar heilig verklaarde. Haar feestdag valt op 22 mei.

H. Rita is de patrones van hopeloze gevallen en wordt aanbeden tegen examenvrees en pokken.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.