Kortijs

De naam Kortijs :
Curtis (1242), Cortys (1468), Cortis (1470- 1661)

Aantal inwoners :
1816 : 163
1840 : 213
1890 : 325
1910 : 370
2020 : 264

Korte geschiedenis

De zuidelijke grafheuvel of tumulus van de Drie Tommen bewijst de aanwezigheid van Gallo-Romeinen op het grondgebied van Kortijs. Het dorp vormde een allodiale heerlijkheid die onderworpen was aan het Eigenhof van Luik. Vanaf het midden van de 15e eeuw kwam het als leengoed achtereenvolgens in handen van de familie van Nassau; van de Kerckem in 1468; de Merlemont-Frerart in 1586-1661; de Trixhe in 1682-1712; en de Bormans de Hasselbroek in 1712. Een kwart van het grondgebied kwam sinds de late 15e eeuw toe aan de abdis van de Val-Notre-Dame in Antheit bij Hoei.

Bestuur

De burgemeesters van Kortijs in de 20e eeuw
– Laurent Snyers (1882 – 1911)
– Camille Roux (maart 1911 – januari 1912)
– Paul Snyers (1912 – 1958)
– Georges Snyers (1958 – 1970)

1971 – 1976 : Eerste Gemeentefusie
–  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
–  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
– Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
– Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977 : Definitieve Gemeentefusie van Groot-Gingelom met de 11 fusiedorpen
– René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
– Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
– Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
– Charly Moyaerts – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
– Patrick Lismont vanaf 2016

Religieuze gebouwen

H. Maria Magdalenakerk

H. Maria Magdalenakerk in Kortijs

De H. Maria-Magdalena-kerk is een neogotish gebouw uit 1892-1893 naar een ontwerp van architect E. Serrure. Op de doopvont uit de 15de eeuw na is het kerkmeubilair uit de 19de eeuw. De kerk is in 1993 gerestaureerd.
Het orgel is gecreëerd door de Sint-Truidense orgelmaker A. Clerinx. Veel van zijn werk is reeds verloren gegaan en de overblijvende instrumenten, zowel grote als kleine in Kortijs, dienen gevrijwaard te worden voor de toekomst.

Het orgel in de parochiekerk H. Maria-Magdalena te Kortijs is op 09.02.2004 beschermd als monument omwille van de sociaal-culturele en historische waarde. Het ongewijzigd gebleven orgel is ten volle representatief voor de Limburgse orgelbouw van midden 19de eeuw.

Wijziging van de bestemming van de kerk van Kortijs

Nog aan te vullen.

Kapellen in Kortijs

Andere bezienswaardigheden

De Drie Tommen

De Snyershoeve

De Snyershoeve in Kortijis

De Snyershoeve in de Kapelstraat gaat terug tot 1635, maar werd in de eerste helft van van de 19e eeuw grotendeels verbouwd. Het 17e-eeuwse poortgebouw, in stijl- en regelwerk, werd in de 21e eeuw vervangen.
De boerderij werd en wordt nog steeds bewoond door de familie Snyers, met een stamboom vanaf 1500. Zij waren van 1882 tot aan de eerste fusie in 1971 burgemeester van Kortijs.