Gingelom

De naam Gingelom :
Gingolonhain (966), Gengleheym (1099-1138), Genglehem (1147), Ghingelhem (1314), Ghingelheym (1367), Gingelem, Gingelom (1666)

Aantal inwoners :
1816 : 46
1840 : 520
1890 : 1108
1910 : 1350
2020 : 1584

Korte geschiedenis

De heerlijkheid Gingelom maakte deel uit van de Luikse Bisschoppelijke Tafel tot het begin van de 17e eeuw. Dan werd zij achtereenvolgens in pand gegeven aan Laurens van Dormael in 1619; het Sint-Janskapittel van Luik, in 1622; Bernard van Stier in 1717. In 1758 ten slotte kwam Gingelom in handen van de Luikse ridder Jean Guilliaume Arnold Surlet de Chokier. Deze laatste was de vader van Erasme Louis, die in 1831 regent van België werd. Op 28 december 1962 ondertekende Gingelom de eerste ruilverkaveling in Vlaanderen. De ruil had plaats in het veld Buvingen Del.

Bestuur

Burgemeesters van Gingelom in de 20e eeuw
– Graaf Charles de Looz-Corswarem (1868 – 1904)
– Jean Jacques Princen (1904 – 1911)
– Joseph Maurice Charles Princen (1911 – 1919)
– Eugeen Alfred Renson (1919 – april 1922)
– Hubertus Juliaan Renson (april – juli 1922)
– Jan Victor Gilot (juli 1922 – 1938)
– Joseph Ghislain Missoul (1939 – 1943)
– Andreas Wauters (1943 – 1947)
– Ernest Marcel Thierie (1947 – 1958)
– Hubert Celis (1958 – 1964)
– Paul Soers (1964 – 1970)

1971 – 1976 : Eerste Gemeentefusie
–  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom) : René Houbey
–  Jeuk (Jeuk, Boekhout) : Albert Moyaerts
– Gingelom (Gingelom, Niel) : Paul Soers
– Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen) : René Vandormael

1977 : Definitieve Gemeentefusie van Groot-Gingelom met de 11 fusiedorpen
– René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
– Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
– Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
– Charly Moyaerts – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
– Patrick Lismont vanaf 2016

Religieuze gebouwen

Sint Pieterskerk

Sint-Pieterskerk in Gingelom

Werd in 1891-1892 gebouwd in neogotische stijl naar een ontwerp van architect E. Serrure. Haar 45 m hoge toren waaide in 1901 af en werd heropgebouwd in de vorm van een achtzijdige piramide. De kerk bezit een Romaans doopvont uit de 13de eeuw. De 4 hoekzuilen zijn zeer origineel.

Het orgel werd in 1867 geleverd door het huis Pereboom & Leyser uit Maastricht . 

Wegens zijn sociaal-culturele en artistieke waarde werd het orgel op 13.12.2003 als beschermd monument geklasseerd.

Kapellen in Gingelom

Andere bezienswaardigheden

Kasteel Surlet de Chokier

Kasteel Surlet de Chokier

Het kasteel van Gingelom kwam in 1758 in handen van de Luikse familie Surlet de Chokier. Een driehoekig fronton bekroont het 19e-eeuwse neoclassicistische kasteel en bevat de hertogelijke familiewapens van de Looz-Corswarem. Aan weerszijden van het U-vormige hoofdgebouw staan twee identieke dienstgebouwen van 1855. Achter het rechtergebouw ligt een gesloten hoeve. Het kasteel is niet toegankelijk.
Lees hier meer over het leven van Erasme Surlet de Chokier.

Het kasteeldomein, het hekwerk, de moestuin met fruitmuur, de belvedère, het bakhuis, de serre, het park met jachtpaviljoen en hekwerk zijn sinds 01.11.2002 beschermd als monument omwille van artistieke en tuinkunsthistorische waarde

De Kamerijckhoeve

Kamerijckhoeve

De Kamerijckhoeve was al voor 1274 eigendom van de benedictinessenabdij Nonnen-Mielen in Sint-Truiden. In de Franse tijd kwam de hoeve in handen van de gebroeders Surlet de Chokier. Op het woonhuis van 1777 na zijn alle hoevegebouwen 19e- of 20e-eeuws. Bij de Kamerijckhoeve behoorde van oudsher een graanmolen op de Molenbeek. Het molenaarshuis bestaat nog, maar het molenhuis werd in 1956 afgebroken.  Tijdens deze afbraak vond men een jaarsteen van 1653. Een kopie ervan werd boven de hoevepoort ingemetseld. Het verloop van de beek werd daar hertrokken en het waterwiel werd verwijderd van de molen die zich bevond in het bijgebouw, links van de Kamerijckhoeve.

De Sint-Janshoeve

De Sint-Janshoeve

In 1666 bouwde het echtpaar Robeyns-Pouillet de Robeynshoeve, alias Sint-Janshoeve, in de Steenstraat. Hun familiewapens staan afgebeeld boven de inrijpoort. De boerderij werd in de 19e en 20e eeuw grondig verbouwd en vergroot.