Gibloux-kapel

Kapel in de Landenstraat

De ‘Chapelle de Gibloux’ wordt voor het eerst vermeld op de Ferrariskaart uit 1777. Ingeplant op een hoogte, langs de voormalige kruising der wegen van Tienen naar Luik en van Wezeren naar St.-Truiden, rijst ze statig boven het nabijgelegen kerkdorp uit. Waarschijnlijk is de benaming ‘Gibloux’ afgeleid van de weg naar Gembloux., de huidige Landensebaan, waarlangs de kapel ligt. Vanuit het centrum van Gingelom is de kapel ook binnendoor te bereiken via de ‘Covelie’, een schilderachtige onverharde weg langs de omwallingsmuur van het kasteeldomein en bijhorend bos van wijlen baron Erasme Louis Surlet de Chokier, beter gekend als de 1ste regent van België.

Het betreft een vierkant gebouwtje uit baksteen van 1,90m. x 1,90 m. De achtergevel en zijgevels zijn ruw bepleisterd met kalkspecie. Het achteraf dichtgemetselde spitsboogportaal biedt enkel nog plaats aan een kleine nis met smeedijzeren traliewerk. Boven deze spitsboog prijkt een metalen vaandel met daarop vermeld ’O.L.V. van Banneux B.V.O.’. Het geheel is wit geverfd. Het tentdak in leien en bevat in het midden een ijzeren kruis.

De kapel werd in 2020 door de gemeente onder handen genomen, zo werd het dak vernieuwd, de wilde beplanting vervangen en een nieuwe betonnen trap geplaatst.

In de kleine nis, op een altaarsokkel met volute- en rankversiering, vinden we naast een drietal kruisbeeldjes ook een beeldje van Notre Dame de Banneux terug.

Aan wie de kapel oorspronkelijk was toegewijd is moeilijk te achterhalen. Wel staat vast dat deze kapel in de loop der tijden verscheidene heiligen heeft gediend. Vóór het huidige beeldje van O.L.Vrouw van Banneux stond er een beeldje van O.L.Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen. Dit werd echter gestolen en vervangen door het huidige. Voorafgaand aan deze Mariacultus werd in de kapel meer dan waarschijnlijk de H. Lambertus vereerd. Dit leiden we af uit de benaming van een voetpad, een servitude, dat liep van ’t dorp van Gingelom naar de kapel toe, nu gekend als de ‘Covelie’, doch eertijds de ‘St.-Lambertussteeg’ genaamd.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.