Kapel van O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis

Deze zeer goed onderhouden kapel ligt aan het Bronplein in de Bronstraat. Ze werd in 1864 gebouwd aan de rand van een boomgaard en hoorde toe aan de nabijgelegen hoeve in de Bronstraat. Enkele decennia later, rond de 19e eeuwwisseling werd de boomgaard, met inbegrip van de kapel, aangekocht door Dominicus Craninx, een fruitboer uit Mielen. De twee grote lindebomen welke de kapel flankeren werden achteraf door Octaaf en Emiel, de zonen van Dominicus, aangeplant.

De kapel van O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis aan het Bronplein in Mielen

Deze kleine, toegankelijke kapel is opgetrokken in baksteen, maar werd later zowel aan de binnen- als buitenkant gecementeerd en met schijnvoegen versierd. In 1986 kreeg de kapel nog een grondige verfbeurt. Het zadeldak is met golfplaten bedekt. Opvallend aan deze kapel is het enorme grote rondboogportaal dat als het ware bijna de ganse voorgevel inpalmt. De houten deur met geldsleuf werd vrij recent gemaakt en geplaatst door een bereidwillige schrijnwerker die in de onmiddellijke omgeving van de kapel woont.

Het stenen altaar is trapsgewijs opgebouwd en mondt uit in een grote blauwgeschilderde schijnnis waarvoor het beeld van een gekroonde O. L. Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis staat, tevens de vereerde heilige waaraan de kapel is toegewijd. Twee trapjes lager treffen we voor een koperen kruisbeeld een beeld aan van Margareta-Maria Alacoque knielend voor Jezus die Haar Zijn hart toont. Toch even vermelden dat het visioen dat de Zalige Margareta-Maria in 1675 in Paray-le-Monial (Frankrijk) kreeg en hier wordt uitgebeeld, de H. Hartdevotie enorm heeft aangezwengeld. Ook bij de mensen thuis kreeg het H. Hart een belangrijke plaats; iedereen herinnert zich nog wel het klassieke beeld van het H. Hart dat niet uit de woon- of slaapkamer was weg te denken.

Twee bidstoelen, een paaskaars anno 1993 afkomstig uit de plaatselijke parochiekerk, twee kleine kandelaars en een rijkelijke versiering met bloemen vervolledigen het interieur. In 1992 heeft een zekere Yvain De Waele zich op zijn beurt verdienstelijk gemaakt bij het herschilderen van sommige beelden.

Ondanks het soms gure herfstweer hadden de bewoners van de Bronwijk vroeger de gewoonte om samen te komen bidden aan de kapel op 8 december, het feest van O. L. Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis. Deze traditie is begin 2e helft van de 20e eeuw teloorgegaan. Wel passeert er hier nog tweejaarlijks een processie; de ‘tour beneden de kerk’. Deze rondgang omvat naast deze kapel, ook de Missouls kapel welke binnendoor bereikt wordt via een passage doorheen de Bronhoeve; de toegangspoorten worden voor deze gelegenheid opengezet hetgeen feeërieke beelden oplevert.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.