Verdwenen kapel St.-Gillis

Verdwenen kapel St.-Gillis

De familie van kanunnik Ulens bouwde omstreeks 1893 deze kapel aan de rand van een boomgaard van de toenmalige familie Godin aan de kruising van de Jeuksestraat en de Bergstraat. Ze werd opgetrokken in ter plaatse gebakken baksteen en was voorzien van een zadeldak. In het charmant klokkentorentje, dat schuil ging onder een wolvendak met een ijzeren kruis, waren twee rondbogige nissen aangebracht; een kleine nis met heiligenbeeldje en daarboven een iets grotere open nis met klokkenbalk en klokje. De kapel was toegankelijk via een rondboogportaal met dubbele deur. De toegangstrap en dorpels van ramen en nissen waren in blauwe steen.

De kapel werd toegewijd aan de H. Gilles om te behoeden voor de varkensziekte.

In 1964 kocht Gaston Trossard de kapel met bijbehorende grond van Albert Godin. Onheil hing hierbij in de lucht en de nakende ramp kon zelfs de H. Gillis niet afwenden. De grond werd verkaveld en de percelen werden verkocht als bouwplaats. Het is betreurenswaardig te moeten vaststellen dat men destijds van oordeel was dat deze prachtige kapel niet meer in het straatbeeld paste en in januari 1968 werd zelfs overgegaan tot de afbraak van dit uniek bouwwerkje.

St-Gilliskapel

Het beeldje van St.-Gilles verhuisde datzelfde jaar ter restauratie naar dhr. Beckers van het kasteel van Ordingen en is sindsdien aan ons oog onttrokken….

Kapel St.-Gillis

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.