De verdwenen kapel in de Paul Snyersstraat

Centraal aan de splitsing van de Paul Snyersstraat, voorheen de Kapelstraat (Chemin nr. 6), en de veldweg naar Montenaken (Chemin nr. 4) stond in het midden van de 19e eeuw een kapel opgetekend welke heden ten dage uit het straatbeeld verdwenen is. Enkel de benaming ‘Kapelstraat’ herinnerde ons nog tot 2008 aan dit verloren gegane bedehuis.