Kapel in de Populierenstraat

Kapel in de Populierenstraat

Deze zuilkapel werd oorspronkelijk gebouwd langs de Truilingenstraat, iets verderop richting Buvingen centrum ter hoogte van huis nr 34b. Het echtpaar Désiré Graindor en Juliene Nicolai, christenen in hart en nieren, hadden innig de hoop gekoesterd dat de oudste van hun drie zonen aan een priesterschap wilde beginnen. Een priesterroeping zat er echter niet in. Met de bouw van een kapelletje, aangevuld met giften van de plaatselijke bevolking, hebben ze hun vrome stempel wel kunnen drukken. Het kapelletje kreeg een plaatsje op een perceel grond naast hun woning. De inhuldiging van de kapel vond plaats in 1950. Eind jaren ’70 werd het terrein echter verkaveld tot meerdere bouwplaatsen. De nieuwe eigenaars van het desbetreffende bouwperceel zagen een kapelletje in hun voortuin niet meteen zitten. Het utopisch idee om de kapel in zijn geheel te verplaatsen werd werkelijkheid. De firma Champagne uit St.-Truiden heeft de 4 meter hoge zuilkapel met een basis van 1,95 m op 0,70 m in zijn totaliteit verplaatst naar de huidige locatie langs de Populierenstraat.

De kapel werd gebouwd in hedendaagse gele baksteen in 2 kleurschakeringen, met een dak in rode tegelpannen. Bovenaan is een zwart Latijns kruis in de gevel verwerkt. Een geïmproviseerd knielbankje in hardsteen doet hier dienst als bloemenrekje. In de spitsboogvormige nis, achter glas, treffen we een 65 cm. hoog beeld aan van O.L.Vrouw van Lourdes opgefleurd met enkele kunstbloemen. Dit beeld, afkomstig van het kleuterklasje van Kerkom en geschonken door een plaatselijke pastoor, vervangt het vroegere beeld van O.L.Vrouw van Bijstand dat werd gestolen.

Voorheen was deze kapel één van de processiehaltes van de Sacramentsprocessie die op Sacramentszondag (2e zondag na Pinksteren) door de straten van Buvingen en Muizen trok. De overige haltes waren de kapel van O.L.Vrouw van Bijstand te Buvingen, de kerk van Muizen en de Boomkapel van Muizen. Heden ten dage worden deze 3 kapelletjes traditiegetrouw nog jaarlijks bezocht door een gebedsgroep tijdens de Kruisdagen om er de rozenkrans te bidden.

De kapel wordt onderhouden door de buurtbewoners.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.