Grafmonumenten in Vorsen

Kerkhof rond de H. Kruiskerk

Van achteraan de kerk beginnend, vinden we in wijzerzin de volgende grafkruisen ingemetseld in de muur van het kerkhof (december 2020) :

Van Woters, Librecht, 1636

Van del Ville Loreys, 1673

Van Van den Ghoer Maria, 1636

Van del Ville Hendreck, 1673

Van Samerey Hendrik, 1636

Van Polleunis Renier, 1636

Van Knapen Hendrick, 1642

Van Stas Mari, 1636

Van Stas Jan 1636

Van Roex Hendrik, 1623

Onleesbaar geworden, datering 1500-1700

Jaartal 1624 nog leesbaar, rest niet

Onleesbaar geworden

Onleesbaar geworden

Van Perpet Jorris, 1625