Verdwenen Kapel bij Roost Statie

Deze privékapel bevond zich verscholen tussen enkele bomen op de hoek van de Emile Beauduinstraat en de Spoorwegstraat te Jeuk. In vroeger tijden was dit een mooie, volgens moderne opvattingen gebouwde kapel. Het was een soort zuil met steunberen, 2,60 m breed, 90 cm diep en maar liefst 3,60 m hoog. Vooraan was op twee niveaus een halfronde sokkel gemaakt, waarboven een grote blauwgeschilderde nis ruimte bood voor het plaatsen van een groot beeld. De zuilkapel werd gebouwd in betonblokken, die dan later gecementeerd en wit geverfd werden. Het jaar van optrek wordt door omwonenden geschat op eerste kwart 20e eeuw.

In de jaren ’90 van de 20e eeuw verdween het beeld van het H. Hart van Jezus.  Wat er precies mee is gebeurd is onduidelijk; sommige bronnen beweren dat het beeld werd gestolen, andere vermoeden dat het werd meegenomen door de toenmalige huurders van het bijhorende huis of misschien zelfs werd verkocht.

In juni, ter gelegenheid van kermis Roost-Statie, werd er een mis opgedragen aan de kapel.