De Sneyerskapel in de Houtstraat

Kapelletje bij de Houtstraat

Op de hoek van de Houtstraat en een tiental meter voor de afslag naar Boekhout leidt een doodlopend ruilverkavelingswegje naar twee majestueuze paardekastanjes waaronder deze kleine veldkapel schuilt. Op deze plaats stond reeds in het midden van de 19e eeuw een veldkapel opgetekend in de Atlas der Buurtwegen. Men sprak toen al van de ‘Sneyerskapel’, naar alle waarschijnlijkheid verwijzend naar de bouwheren hiervan; het echtpaar Charles Sneyers-Massa, destijds woonachtig op de Massahoeve te Hundelingen. Deze kapel verdween echter en werd vervangen door een nieuwere versie op dezelfde plaats.

Bij de bouw ervan lag zij naast een dieper gelegen zandpad. Door het verhogen van dit pad en het egaliseren van de gracht, kwam zij ongeveer een meter lager te liggen dan het huidig maaiveld. De huidige eigenaar Jos Francis, probeerde daarom de kapel in zijn geheel een meter hoger te liften, maar de betonnen plaat waarop de oude niskapel rustte was in zeer slechte staat zodat  de operatie helaas mislukte. Vandaar dat ze in 2007 vervangen werd door een nieuw bouwsel in baksteen met een dak in metalen platen met dakpanmotief.

Pastoor Vanoppen zegende de kapel, opgedragen aan O. L. Vrouw van Lourdes, opnieuw in op 9 augustus 2007. Het huidige beeldje werd bij de verbouwingswerken ook opnieuw geschilderd.

Via enkele trappen en een klein hekje is de kapel voor het publiek toegankelijk. Wees echter sereen en gelieve bij het betreden van de privétuin de privacy van de bewoners te respecteren.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.