Kapel aan de kerk

In de vijftiger jaren van de 20ste eeuw werden in veel parochies van Limburg feestelijkheden ingericht ter ere van O. L. Vrouw. De Mariadevotie kende toen topjaren. In 1958 was het immers 25 jaar geleden dat de verschijningen in Banneux plaatsvonden. Ook in dat jaar werd het eeuwfeest van de verschijningen van Lourdes herdacht terwijl 26 jaar eerder de verschijningen in Beauraing hadden plaatsvonden.

Kapel aan de kerk van Mielen

Deze kapel naast de ingang van de kerk werd in deze periode dan ook gebouwd  ter ere van O. L. Vrouw van Banneux. Vroeger hing hier naast de ingang van de kerk een groot kruisbeeld onder een afdak. Het geheel was echter in staat van verval. Het kruisbeeld werd dan maar vervangen door het huidige open kapelletje.

De kapel is opgetrokken in rode baksteen, op rechthoekig grondplan van 2,75 m op 2,30 m, en is aangebouwd tegen een oudere muur met uitspringende nis. Twee zuilen dragen het leien dak waarop een open vierkant torentje met tentdak en kruis prijken. In de blauwgeschilderde rondboognis, op een verhoog, staat een 1,30 m hoog beeld van O. L. Vrouw van Banneux. De gebeitelde tekst ‘Ik ben de Maagd der Armen’ in de rand van de blauwe steen onder het beeld laat hierover geen twijfel bestaan.

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.