Verdwenen kapel in de Kerkomstraat

Bij het buitenrijden van Mielen richting Kerkom stond in de Kerkomstraat, even voorbij de Borgwormsesteenweg, een ruw uitgehouwen blauwe steen met nis. Geschreven bronnen hierover ontbreken, maar vermoedelijk stond deze kleine kapel hier sinds eeuwen. In de nis prijkte een beeld van St.-Rochus. Het veld waar deze kapel zich bevond was gekend als het Sint-Rochusveld of ‘An Sint-Roches’. In 1966, bij werken aan de ruilverkavelingswegen werd het traject van de veldweg opgeschoven waardoor de kapel verplaatst moest worden. Zoals er al zo vaak is gebeurd, is ook deze kapel aan ieders oog onttrokken. Eer er iemand erg in had waren zowel kapel als beeld spoorloos verdwenen. Men vermoedt dat de kapel tijdens deze wegwerkzaamheden werd opgeruimd en ergens in een stort werd bedolven.