Muizen

De naam Muizen :
Musinium (673), Musin (1099-1138), Musen (1219), Musana (1244), Muesen (1388)

Aantal inwoners :
1816 : 112
1840 : 125
1890 : 152
2020 : 131

Korte geschiedenis

Muizen behoorde al vrij vroeg, zoals Buvingen en Borlo, tot het heerlijke domein van de abdij van Sint-Truiden. In de 18e eeuw vormde het dorp geregeld een twistappel tussen deze laatste abdij en de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Zo stond de prinsbisschop van Luik de heerlijke rechten af, alhoewel ze de abt van Sint-Truiden toekwamen. Muizen werd achtereenvolgens het bezit van de baron de Malta en van enkele kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel van Luik, namelijk de Bormans de Hasselbroek in 1776, de Pollard in 1784 en de graaf van Woestenraedt in 1792.

Bestuur

De burgemeesters van Muizen in de 20e eeuw
– Louis Vanmarsenille (1896 – 1906)
– Edmond Vanmarsenille (1906 – 1920/1)
– Alexandre Fallas (1921 – 1943)
– Alexander Ruymen (waarnemend: 1943 – 1945)
– Alexandre Fallas (1946 – 1949)
– Joseph Libens (1949 – 1952)
– Octaaf Vanmarsenille (1953 – 1958)
– René Cans (1959 – 1970)

1971 – 1976 : Eerste Gemeentefusie
–  Borlo (Borlo, Buvingen, Muizen, Mielen, Kerkom): René Houbey
–  Jeuk (Jeuk, Boekhout): Albert Moyaerts
– Gingelom (Gingelom, Niel): Paul Soers
– Montenaken (Montenaken, Kortijs, Vorsen): René Vandormael

1977 : Definitieve Gemeentefusie van Groot-Gingelom met de 11 fusiedorpen
– René Houbey (1/1/1977 – 31/12/1982)
– Albert Moyaerts (1/1/1983 – 31/12/1988)
– Eddy Baldewijns (1/1/1989 – 31/12/1994) en (1/1/1995 -20/6/1995(wettelijk belet wegens opnemen Ministermandaat  – (14/07/1999 – 31/12/2000) en (1/1/2001 – 31/10/2004)
– Charly Moyaerts – dienstdoend burgemeester van 20/6/1995 – 14/07/1999 – effectief burgemeester van 1/11/2004 tot 2015
– Patrick Lismont vanaf 2016

Religieuze gebouwen

H. Kruis-kerk Muizen

H. Kruiskerk in Muizen

In 1140 zou er al een kerk gestaan hebben in Muizen, afhankelijk van Kerkom, maar toch reeds met een eigen rector. In 1612 werd Muizen afgescheiden van Kerkom en werd de Heilige Kruisparochie. Na de Franse revolutie (1789-1794) werd Muizen opnieuw toegevoegd aan Kerkom. Vanaf 1885 vormde Muizen samen met Buvingen één parochie wat steeds zo is gebleven tot de sluiting van de kerk van Muizen. De eenbeukige H. Kruiskerk werd in de eerste helft van de 18de eeuw heropgetrokken. Alleen het 16de eeuwse koor bleef bewaard. Ze bezit een H. Anna-ten-Drieën uit de 16de eeuw en een H. Johannesbeeld uit de 17de eeuw. 
In 2015 werd de kerk ontwijd en verkocht. De nieuwe eigenaar Steven Marchand restaurerde het kerkje. Hij was gepassioneerd voor oude gebouwen. In 2017, werden de werken beëindigd met het conserveren van het vroegere gebouw met zijn autenthieke elementen. Hij doopte het met de naam : DE MUIZENAAR. Het leent zich uitstekend voor tentoonstellingen, recepties, vergaderingen en kleine feestjes.

Boomkapel in Muizen

Grafmonumenten in Muizen

Andere bezienswaardigheden

De pastorij

pastorij
De vroegere pastoriij van Muizen

Deze bevond zich op de steenweg. Later werden er stallingen bijgevoegd en was het de boerderij Heeren, later de boerderij Fossion-Heeren. In 1981 werd de pastorij afgebroken.

De Damshoeve

De Damshoeve in de Truilingenstraat behoorde tot aan de Franse Revolutie aan de abdij van Sint-Truiden. De huidige gebouwen werden opgetrokken in de 2e helft van de 18e eeuw. De dwarsschuur stamt uit de late 19e eeuw.

De Watermolen

De watermoken van Muizen

In Muizen was een watermolen. Deze werd uitgebaat door Octaaf Vanmarsenille, bijgenaamd “Het bultje” wegens zijn handicap. Hij was na Alexander Fallas en Joseph Libens  nog burgemeester van Muizen van 1953 tot 1958. Gedurende de oorlog  1940-1944 liet gans de streek er in het geheim graan malen. Deze molen werd afgebroken om plaats te ruimen voor de woonst van de familie Herbots-Porta.