Kapel van de H. Anna

Deze kapel, toegewijd aan de H. Anna, is gelegen boven aan de Daalstraat op de hoek met de Veertstraat. De huidige kapel dateert van 1955 maar de ingemetselde steen met inscripties “ H. M. Anna  Bid voor ons  1700   1941   1864 “ geeft echter aan dat ze gedurende 3 eeuwen meermaals werd afgebroken en heropgebouwd. Bijgevoegde kaart uit het kaartboek van de abdij van Herckenrode toont dat reeds  in 1669-1670 op de bewuste plaats een gebouw stond waarvan we sterk vermoeden dat het om de oude kapel van de H. Anna gaat.

Begin 20e eeuw stond achter de kapel een prachtige linde. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze linde aangeplant bij de heropbouw in 1864, of misschien nog wel veel vroeger. In 1939, net vóór het uitbreken van de 2e Wereldoorlog heeft een hardnekkige herfststorm de zieke lindeboom doormidden gebroken. In zijn val werd het oude kapelletje van 1864 vernield. Door giften van gans de wijk werd de kapel in 1955 in haar huidige vorm heropgebouwd.

De kapel is gebouwd op een rechthoekig grondplan (3 m breed en 4 m lang). De fraaie in- en uitgezwenkte topgevel bevat een stenen kruis met Jezusmonogram. De aangebrachte gevelsteen vervangt sinds de laatste afbraak en wederopbouw de oude. Een groot rondboogportaal verschaft ons ongehinderd toegang tot de kapel terwijl een kleiner rondboogportaal het interieur afsluit met een ijzeren toegangsdeur, voorzien van grote ramen en offerblok. Beide zijgevels beschikken over 2 rondboogvensters, een kleintje zonder en een groot met raam. De kapel heeft een hoge gecementeerde plint en een schilddak in leien.

De binnenmuren van de kapel zijn gecementeerd met schijnvoegen. Centraal op het houten altaar staat een beeld van de H. Anna met Maria als meisje aan haar zijde, geflankeerd door beelden van de H. Jozef met kind en O. L. Vrouw van Lourdes. In een soort houten nis, enigszins verscholen achter een koperen kruis met bijhorende kandelaars staat een beeld van Maria ter Nood Gods, zittend voor het kruis met het dode lichaam van Jezus op haar schoot. Een paaskandelaar uit 1998, diverse kunstbloemen en een verlichting fleuren het geheel op.

Anna, aan wie de kapel is opgedragen, en haar man Joachim waren de ouders van Moeder Maria. De H. Anna wordt er sinds jaar en dag vereerd. Tijdens haar naamfeest, op 26 juli, komt de ganse wijk ’s avonds aan de kapel samen om de rozenkrans te bidden; deze traditie is nog tot op heden in voege. De H. Anna wordt aanschouwd als de patrones van de weduwen, kleermakers en huisvrouwen. Ze wordt aangeroepen tegen onder meer bedwateren, borst- buik- en hoofdpijn, koorts, pest, zweren, kiespijn en huiduitslag. Ook vrouwen die moeilijk in verwachting raken wenden zicht tot haar om een goede afloop te bekomen.

Ook de sacramentsprocessie houdt hier nog om de 2 jaar halt; meer bepaald op de ‘even’ jaren. De nabije omgeving werd vroeger wondermooi versierd door de inwoners van het dorp. Voor de kinderen die hadden meegeholpen aan deze verfraaiingswerken stond een korf met verschillende soorten noten klaar waaraan ze zich naar believen konden tegoed doen. Na afloop van de processie werd de versiering zorgvuldig opgeborgen op de zolder van de nabijgelegen boerderij Massa, nu het Atelierscafé.

Een anekdote met betrekking tot deze kapel willen we u niet onthouden. In vroege, niet nader te bepalen jaren werd er in de kapel regelmatig geofferd door buren en voorbijgangers, gewoonlijk wat onbeduidend kleingeld. Op zeker tijdstip vond men in de kapel wekelijks een voor die tijd toch wel grotere geldsom. Dat duurde zo enkele maanden tot de gulle geefster, naar vermeend een ongehuwde vrouw, moeder werd van een tweeling. Moeder Anna had hierbij haar vertrouwelinge toch wel gul gezegend…

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.