Kapelletje aan ‘de Kiekeman’

In vroege tijden was dit destijds vrijstaand kapelletje gelegen op de hoek van de Borgwormsesteenweg en de Truierstraat. Door het verbreden van de Borgwormsesteenweg en het bouwen van het hoekhuis, de vroegere herberg ‘ bij Jakkes ‘, stond het monumentje in de weg en werd het ingemetseld in de muur van het opdoemend huis, eerst in de voorgevel, later in de zijgevel langs de Borgwormsesteenweg. Gezien het argeloos omverrijden met verdwijning tot gevolg en de vele diefstallen in onze contreien van dit soort veldkapelletjes moet het inmetselen ervan als een garantie naar de toekomst worden beschouwd.

Kapelletje aan “de Kiekenman”

Dit kapelletje aan de “Kiekeman”, 140 cm hoog, bestaat uit een voetstuk in ruwe blauwe steen met een kleine nis. Het jaartal 1777 geeft perfect aan van wanneer dit kapelletje dateert. In de nis, afgesloten met een ijzeren deurtje in traliewerk, dient een houten plankje als stabiele voet voor een klein porseleinen beeldje van O. L. Vrouw met Kind en twee kleine kandelaartjes. Het verven van het kapelletje in dezelfde kleur als de plint van het woonhuis is minder geslaagd. De bovenliggende ontlastingsboog accentueert het kapelletje enigzins in de monotone zijgevel.

Bij gelegenheid van de kruisprocessie werd er halt gehouden voor het O. L. Vrouwebeeldje. Sinds de jaren ’70 van de 20ste eeuw komt de processie hier niet meer langs; de gevaarlijke Borgwormsesteenweg werd immers uit veiligheidsoverwegingen angstvallig vermeden. Ook de noveen van weleer, waarop de buren uit de buurt hier kwamen bidden om rampen en onheil af te weren, is niet meer…

Meer informatie over deze en alle andere kapellen van de gemeente Gingelom kan U in onze publicatie ‘Kapelletjes langs ’s Heeren wegen te Gingelom‘ terugvinden. Deze uitgave is verkrijgbaar via het secretariaat of in de bibliotheek van Gingelom.