Laatste activiteiten

Bezoek van de kerkhoven in Kortijs en Vorsen